Are you a government ministry or NGO

S Aptisom jednoducho vyhodnotíte úroveň anglického jazyka vo Vašej organizácií. Aptis je flexibilný a prispôsobiteľný na akúkoľvek pracovnú oblasť a jazykovú úroveň.

  • Skúška Aptis môže vhodne doplniť Vaše tréningové projekty - pred začiatkom, v priebehu a po ukončení jazykových kurzov môžete vďaka Aptisu vyhodnotiť napredovanie Vašich zamestnancov. 
  • Aptis môžete použiť ako nástroj pre identifikovanie tréningových potrieb Vašich zamestnancov. 
  • Skúšku Aptis vieme prispôsobiť Vašim potrebám. .

PREČO POUŽIŤ APTIS?

  • Aptis hodnotí rôzne jazykové zručnosti: čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie s gramatikou a slovnou zásobou.
  • Môžete si vybrať iba tie časti, ktoré potrebujete.
  • Skúšku Aptis môžete absolvovať kedy chcete a kde chcete - ušetríte čas pri plánovaní skúšky.
  • Jedným testom viete naraz zhodnotiť širokú škálu zamestnancov a jazykových úrovní.
  • Test viete absolvovať v rôznych formátoch - na tablete, na počítači alebo klasicky (papierová verzia).

Externé odkazy

Aptis štúdia: Rwanda Education Board 

Aptis štúdia: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment