Are you a government ministry or NGO

Je jednoduché zhodnotiť a určiť rozvoj znalostí angličtiny vo Vašej organizácii pomocou Aptis. Medzinárodný porovnávací test angličtiny, je dostatočne flexibilný na to, aby bol využiteľný v akomkoľvek prostredí a vhodný pre kandidátov nehľadiac na ich momentálnu úroveň zručností.

  • Ako ministerstvo alebo vládna organizácia, môžete doplniť Vaše súčasné projekty na rozvoj angličtiny použitím Aptisu. Na začiatku, v strede alebo na konci akéhokoľvek tréningu, pomocou Aptisu môžete presne zhodnotiť napredovanie Vašich zamestnancov. 
  • Taktiež môžete Aptis použiť ako nástroj pre identifikovanie tréningových potrieb pre rôzne cieľové skupiny zamestnancov. 
  • Aptis možeme prispôsobiť Vašim potrebám. .

PREČO POUŽIŤ APTIS?

  • Aptis je štrukturovaný na zhodnotenie rôznych jazykových zručností – čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie s gramatikou a slovnou zásobou ako jeho hlavnou súčasťou.
  • Možete si vybrať iba to, čo je vhodné pre váš projekt.
  • Aptis može byť vykonaný na mieste a v čase, ktoré budú vyhovovať Vám pre ušetrenie Vášho času pri plánovaní.
  • Môžete vyhodnotiť rôzne jazykové úrovne angličtiny od A1 po C, čo Vám umožňuje presne zhodnotiť skupiny ľudí, či už je ich úroveň angličtiny veľmi silná alebo veľmi slabá prostredníctvom jedného testu a v rovnakom čase.
  • Je dostupný pre viacero médií, vrátane tabletov, počítačov, ako písaný test, čo ho robí univerzálnym testom pre akékoľvek miesto konania..

Externé odkazy

Aptis štúdia: Rwanda Education Board 

Aptis štúdia: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment