Aptis je „business to business” riešením, používaným  ministerstvami všetkých typov, nadnárodnými spoločnosťami, univerzitami, malými firmami a jazykovými školami po celom svete na porovnanie úrovne angličtiny. 

Môžete ho použiť ako súčasť Vášho  tréningového programu výučby angličtiny. Nezáleží na tom, či poskytujete individuálny tréning, tréning v skupine alebo e-learning. Aptis môžete použiť ako hodnotiaci nástroj na začiatku a následne na konci tréningu. Toto vám umožňí posúdiť, či sa kandidát vďaka tréningu zlepšil.

Dostanete dôveryhodné hodnotenie jazykových zručností Vašich zamestnancov v oblasti angličtiny, pretože Aptis je svetovouznávaným meradlom podľa Európského referenčného rámca jazykov.