Aptis je „business to business” riešenie vhodné pre ministerstvá, nadnárodné spoločnosti, univerzity, malé firmy a jazykové školy na určenie úrovne anglického jazyka. 

Môžete ho použiť na zhodnotenie úrovne angličtiny pred a po absolvovaní kurzu anglického jazyka - či už sa Vaši zamestnanci vzdelávajú individuálne, v skupine, kombinovane alebo online. Vďaka Aptisu budete hneď vidieť aký pokrok Vaši zamestnanci urobili.

Na výsledné hodnotenie úrovne anglického jazyka sa môžete spoľahnúť - Aptis hodnotí úroveň jazyka podľa medzinárodne uznávaného Európskeho referenčného rámca jazykov.