What is Aptis
  • Aptis poskytuje spoľahlivé a presné výsledky o znalostiach angličtiny vo Vašej organizácii. Na základe týchto výsledkov môžete dospieť k lepším rozhodnutiam pri výbere zamestnancov, pri rozvoji a tréningových potrebách Vašich zamestnancov. 
  • Aptis je flexibilný a dostupný, takže vyhodnotiť ľudí môžete rýchlo a dostupne.
  • Taktiež vám umožňuje presne testovať tie zručnosti, ktoré sú relevantné Vašim požiadavkám a výsledky získate rýchlo. 

AKO JE TEST ŠTRUKTUROVANÝ?

  • Aptis testuje gramatiku, slovnú zásobu a jazykové zručnosti (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie). Každý kandidát absolvuje test gramatiky a slovnej zásoby, ďalej nasledujú testy zručností anglického jazyka podľa vášho výberu. 

  • Testy začínajú všeobecnými otázkami a pokračujú náročnejšími úlohami. Každá sekcia testu hodnotí úroveň angličtiny od A1-C

AKO SI VYBRAŤ APTIS TEST KTORÝ POTREBUJETE?

Môžete si vybrať, či budete testovať všetky jazykové zručnosti (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie) alebo iba jednu najvhodnejšiu pre Vašu organizáciu. .

Napríklad, ak ste manažér ľudských zdrojov a Vašou kompetenciou je nábor zamestnancov pre oddelenie styk so zákazníkmi, Vašou prioritou môže byť zhodnotenie schopnosti hovorenia a písania v angličtine. Avšak, ak by ste chceli zhodnotiť celkové jazykové zručnosti Vašich učiteľov, potom by ste potrebovali všetky štyri zručnosti: hovorenie, písanie, počúvanie a čítanie. 

Môžeme vám poradiť ako najvhodnejšie využiť Aptis u Vás .

Či už sú Vaše potreby testovania pre nábor zamestnancov, alebo pre rozvoj a tréning zamestnancov, Aptis je inovatívny test angličtiny, na ktorý ste čakali. 

Varianty Aptisu

Môžete si testy prispôsobiť tak, aby vyhovovali pre Vaše odvetvie a aby boli výsledky relevantné, spoľahlivé a presné pre Vaše potreby.

Aptis General

Aptis General je základným hodnotiacim testom. Môže byť prispôsobený potrebám Vašej organizácie, napríklad zahŕňajúc špeciálne odvetvia (napr. obchod, cestovanie, turizmus) ako aj zručnosti, ktoré si želáte testovať.

Aptis for Teachers

Aptis for Teachers je navrhnutý pre tých,ktorý pracujú v oblasti vzdelávania na zvýšenie kvality výučby vo Vašej inštitúcii. 

Viac informácii o Aptis for Teachers.

Aptis for Teens

Aptis for Teens je všeobecný test angličtiny určený pre 13 až 15-ročných.  Bol navrhnutý pre potreby mladých študentov anglického jazyka na ich rozvoj jazykových schopností v angličtine.

Viac informácii o Aptis for Teens.

Externé odkazy