Video Aptis - písanie

Test písanie je rozdelený do 3 častí a jeho absolvovanie trvá približne 55 minút.