Test hovorenie je rozdelený do 4 častí a jeho absolvovanie trvá približne 12 minút. 

Vaše odpovede budú nahrané a vyhodnotené skúšajúcim z British Council. Tu je zopár užitočných rád:  

  • Uistite sa, že otázke rozumiete a odpovedajte primerane a úplne. 
  • Skúste svoje odpovede vysvetliť alebo rozšíriť. 
  • Uistite sa, že odpovedáte jasne do mikrofónu a pozorne sledujte čas. 
  • Pred dňom testu praktizujte hovorenie tak často, ako sa len dá – nemajte príliš veľa obáv ohľadne chýb – miesto toho sa zamerajte, či je vaša odpoveď dostatočne zodpovedaná.
  • Nahrávajte svoje hovorenia: skúste vylepšiť vašu slovnú zásobu, výslovnosť a skúste zredukovať  zaváhania.

Externé odkazy