Taking the Aptis test

Čo je to Aptis?

Máme 70 rokov skúseností v testovaní anglického jazyka na celom svete. Naši experti vyvinuli Aptis test na základe najnovších výskumov v hodnotení anglického jazyka.  

Aptis zhodnotí vašu úroveň angličtiny vo všetkých štyroch zručnostiach – hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie. Taktiež zahŕňa test gramatiky a slovnej zásoby. Ktoré zručnosti sa budú u vás testovať, to záleží na organizácii, ktorá si Vaše testovanie vyžiada (napr. zamestnávateľ alebo poskytovateľ tréningu).

Ako môžem absolvovať Aptis?

Informácie o absolvovaní Aptisu Vám poskytne Váš zamestnávateľ, univerzita alebo škola. Registrácia priamo cez nás nie je možná.

Čo znamená moje skóre? 

Dostanete hodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Bude tu uvedená vaša úroveň CEFR (A1-C) pre každú testovanú zručnosť. Ak absolvujete všetky 4 zručnosti, dostanete celkovú CEFR úroveň. Spolu s Vašou CEFR úrovňou a číselným skóre (0-50) zobrazí Vašu vedomostnú úroveň pre každú testovanú zručnosť.  

Pozrite si príklad hodnotiaceho reportu

Ako sa pripravím na test?