Kurz Academic Teaching Excellence (ATE)

Vyučovanie predmetov v anglickom jazyku

Academic Teaching Excellence (ATE) je jazykový aj metodický kurz, ktorý bol vyvinutý pre akademických pracovníkov, ktorí vyučujú na univerzite odborné predmety v anglickom jazyku. Počet študijných odborov, ktoré sa vyučujú na univerzitách v angličtine, v súčasnom období prudko narastá. Veľmi často ani pre učiteľov ani pre študentov angličtina nie je materinským jazykom, čo spôsobuje frustráciu na oboch stranách. 

ATE bol špeciálne vyvinutý na zlepšenie celkovej kvality akademického vyučovania prostredníctvom zlepšenia jazykových zručností lektorov a poskytnutím užitočných metód, ktoré sa dajú používať na každodennej báze. 

ATE bol vyvinutý v úzkej spolupráci s Katedrou pedagogiky Oxfordskej univerzity a vychádza z najnovších výskumov v oblasti angličtiny ako vyučovacieho jazyka (English as Medium of Instruction/EMI). Kurz vedú skúsení pedagógovia, ktorí prešli tréningom Oxfordskej univerzity na výučbu ATE. 

Prečo vznikol kurz ATE

Vysoké školy v krajinách s materinským jazykom iným ako je angličtina stále častejšie ponúkajú študijné odbory v anglickom jazyku. Jedným z hlavných dôvodov tohto trendu je snaha internacionalizovať svoju inštitúciu, či už z dôvodu, čo najlepšie pripraviť študentov pre globalizovanú oblasť výskumu, alebo s cieľom stať sa atraktívnejšími na medzinárodnej pôde pre najlepších študentov a pedagógov. 

Na úrovni magisterského štúdia sa počet kurzov, kde sa  angličtina používa ako vyučovací jazyk (English as Medium of Instruction/EMI), za posledné dva roky zdvojnásobnil v rámci Európy.  Avšak vyučovanie študijných odborov v angličtine môže byť pre toho, kto neovláda tento jazyk, veľkou výzvou - obzvlášť, ak väčšina študentov v kurze taktiež neovláda tento jazyk.  

Navyše okrem ovládania anglického jazyka sa pri plánovaní prednášok a seminárov stáva dôležitým dobré porozumenie základného komunikačného procesu medzi používateľmi cudzích jazykov.  A to je moment, keď EMI vstupuje do hry. Angličtina ako vyučovací jazyk sa stala predmetom akademického výskumu a British Council sa postaral o to, aby kurz ATE zohľadnil tento výskum v ponúkanej metodike, ktorá je zacielená na úspešnú komunikáciu medzi študentom a lektorom v angličtine. 

Angličtina používa ako vyučovací jazyk

Kurz ATE bol vytvorený s cieľom zlepšiť kvalitu komunikácie medzi študentom a lektorom. Poskytuje vyučujúcim nástroje na vytvorenie presvedčivejšej a efektívnejšej výučby v angličtine. Účastníci spoznajú princípy výučby angličtiny ako vyučovacieho jazyka (English as Medium of Instruction/EMI). Budú analyzovať a posudzovať ich terajšiu vyučovaciu prax a prostredníctvom menších intenzívnych stretnutí získavať pokročilejšie jazykové zručnosti. 

Kurz bude zameraný na celé spektrum situácií vo vyučovaní a každý účastník dostane individuálnu spätnú väzbu a odporúčania, ako zlepšiť svoj výkon. 

Možnosti konania kurzu

Kurz ATE môžeme vyučovať vo Vašej inštitúcii. Bez dodatočných nákladov na cesty a ubytovanie zamestnancov môžeme ponúknuť tento kurz v prostredí, na ktoré sú Vaši zamestnanci zvyknutí, buď ako týždňový seminár (35 hodín), aj alternatívne v rámci blokov, ktoré budú rozvrhnuté na také časové obdobie, ktoré bude vyhovovať Vašim pedagógom. Kurzu ATE sa môže zúčastniť maximálne 20 účastníkov z hocakého odboru. 

V pravidelných intervaloch môžeme taktiež ponúknuť kurz ATE pre jednotlivých lektorov. Môžete nás kontaktovať na info@britishcouncil.sk a získať informácie o dostupných miestach na jednom z týchto kurzov.

Poplatok za kurz

Poplatok za kurz, ktorý sa bude vyučovať vo Vašej inštitúcii, je fixný pre skupiny od 14 do 20 účastníkov. V prípade, že potrebujete detailnejšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na info@britishcouncil.sk 

Informáciu o poplatkoch za kurz pre individuálnych účastníkov kurzov ATE v British Council môžete taktiež získať u nás.