©

Matt Wright

TeachingEnglish online tréning

Náš digitálny sebahodnotiaci nástroj Vám pomôže stať sa ešte efektívnejším učiteľom tak, že Vám umožní identifikovať Vaše odborné znalosti a odporučí Vám školenia v oblastiach, ktoré potrebujete zlepšiť. Naše on-line kurzy a moduly vám pomôžu získať sebadôveru a vedomosti vo všetkých 12 profesionálnych postupoch, ktoré sú uvedené v našom rámci CPD.

Zapojte sa do globálnej komunity učiteľov a začnite Vaše vzdelávanie pomocou nášho bezplatného modulu  Getting Started module alebo Understanding Special Educational Needs. Oba moduly poskytujú 12 hodín samovzdelávania, ktoré vám pomôžu naučiť sa pracovať s platformou a pomôžu Vám získať sebadôveru v kvalifikácii pre výučbu v 21. storočí.

MOOC:  Teaching for Success: the Classroom and the World

Objavte viac o 12 profesionálnych postupoch pre CPD v British Councilovom rozvojovom rámci pre učiteľov.

V tomto kurze sa budete zaoberať štyrmi profesionálnymi prístupmi:

  • Integrácia ICT
  • Podpora zručností 21.storočia
  • Používanie viacjazyčných prístupov
  • Pochopenie vzdelávacích nariadené a praktická časť.

Prihláste sa tu

Materiály a nápady pre učiteľov v triede

Ak ste učiteľom anglického jazyka, British Council Vám môže pomôcť pri hľadaní materiálov s pravidelne aktualizovanými plánmi hodín pre výučbu v triede. Viac informácií o plánovaných hodinách.

Pravidelne uverejňujeme nové aktivity pre použitie v triede s Vašimi študentami. Viac informácii o aktivitách pre výučbu v ELT triede alebo môžete použiť materiály s použitím nalsedovnej literatúry.  

Aplikácie pre použitie v triede

LearnEnglish Kids: Phonics Stories (School Edition) a Elementary Podcasts je zopár našich aplikácii, ktoré môžu pomôcť študentom všetkých vekových kategórii v ich vyučovacom procese. Náš kompletný zoznam aplikácii nájdete tu a môžete sa rozhodnúť, ktorý je pre Vašu triedu najvhodnejší.