Teaching for Success: Learning and Learners

pondelok 17. apríl 2017 do pondelok 15. máj 2017
Online kurz

V tomto kurze sa oboznámite so štyrmi profesionálnymi cvičeniami:

  • porozumenie študentom
  • znalosť predmetu
  • používanie kompletných cvičení
  • posudzovanie učenia sa