Učiteľka s žiakmi v triede
Date
pondelok 23. október 2017 do nedeľa 19. november 2017
Poloha
Online kurz

V tomto kurze sa oboznámite so štyrmi profesionálnymi cvičeniami:

  • porozumenie študentom
  • znalosť predmetu
  • používanie kompletných cvičení
  • posudzovanie učenia sa