Dátum Názov skúšky Skúšková sezóna Termín pre
28.9.2017 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2017 Uzávierka termínu pre žiadosť o originál oznámkovaného zadania ('Access to script original' resp. ATSO)
7.11.2017 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2017 Predpokladaný termín doručenia certifikátov do nášho centra.
15.1.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Cenník bude zverejnený niekedy v polovici januára.
15.1.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Otvorenie registrácie.
31.1.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Uzávierka termínu pre žiadosť o modifikované zadanie. 
15.3.2018 iGCSE jún 2018 Začiatok ústnych skúšok pre čínštinu, francúzštinu, nemčinu a španielčinu. 
16.3.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Uzávierka prihlášok.
21.3.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Poplatok za neskorú prihlášku sa bude účtovať od tohto dátumu (dvojnásobok ceny skúšky).
9.4.2018 A level jún 2018 Začiatok ústnych skúšok pre francúzštinu, nemčinu a španielčinu. 
15.4.2018 iGCSE jún 2018 Začiatok ústnej skúšky pre angličtinu (English as a Second Language resp. ESL).
20.4.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Posledný termín pre stiahnutie prihlášky a jej refundáciu. Po tomto termíne je refundácia možná len na základe lekárskej správy. 
21.4.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Poplatok za opravu/doplnenie prihlášky sa bude účtovať od tohto dátumu (dvojnásobok ceny skúšky).
21.4.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Poplatok za veľmi neskorú prihlášku sa bude účtovať od tohto dátumu (trojnásobok ceny skúšky).
21.4.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Poplatok za doplnenie prihlášky o kód skúšky/kvalifikácie (tzv. "cash-in code") sa bude účtovať od tohto dátumu.
15.5.2018 A level jún 2018 Posledný dátum pre ústnu skúšku z francúzštiny, nemčiny a španielčiny. 
16.8.2018 AS/A level, IAL, AEA jún 2018 Zverejnenie výsledkov.
23.8.2018 iGCSE jún 2018 Zverejnenie výsledkov.
24.8.2018 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2018 Uzávierka termínu pre žiadosť o skorý certifikát. Predpokladaný termín do nášho centra je v polovici septembra.