Dátum Názov skúšky Skúšková sezóna Termín pre
15.1.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Cenník bude zverejnený niekedy v polovici januára.
15.1.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Otvorenie registrácie.
31.1.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Uzávierka termínu pre žiadosť o modifikované zadanie. 
15.3.2019 iGCSE jún 2019 Začiatok ústnych skúšok pre čínštinu, francúzštinu, nemčinu a španielčinu. Koniec ústnzch skúšok je v deň písomných testov z daného predmetu.
15.3.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Uzávierka prihlášok.
22.3.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Poplatok za neskorú prihlášku sa bude účtovať od tohto dátumu (dvojnásobok ceny skúšky).
1.4.2019 A level jún 2019 Začiatok ústnych skúšok pre francúzštinu, nemčinu a španielčinu. 
15.4.2019 iGCSE jún 2019 Začiatok ústnej skúšky pre angličtinu (English as a Second Language resp. ESL).
19.4.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Posledný termín pre stiahnutie prihlášky a jej refundáciu. Po tomto termíne je refundácia možná len na základe lekárskej správy. 
22.4.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Poplatok za opravu/doplnenie prihlášky sa bude účtovať od tohto dátumu (dvojnásobok ceny skúšky).
22.4.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Poplatok za veľmi neskorú prihlášku sa bude účtovať od tohto dátumu (trojnásobok ceny skúšky).
17.5.2019 A level jún 2019 Posledný dátum pre ústnu skúšku z francúzštiny, nemčiny a španielčiny. 
15.8.2019 AS/A level, IAL, AEA jún 2019 Zverejnenie výsledkov.
22.8.2019 iGCSE jún 2019 Zverejnenie výsledkov.
30.8.2019 AS/A level, iGCSE, IAL jún 2019 Uzávierka termínu pre žiadosť o skorý certifikát. Predpokladaný termín do nášho centra je v polovici septembra.