Jazykové skúšky prebiehajú v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi a platnými nariadeniami. 

Ak sa chcete prihlásiť na jazykovú skúšku a prichádzate zo zahraničia, overte si, prosím, aktuálne podmienky vstupu na územie Slovenska a najnovšie informácie na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. British Council si vyhradzuje právo vylúčiť Vás zo skúškového dňa, ak tieto podmienky nebudú preukázateľne splnené.

1. Mám si rezervovať skúšku vzhľadom na súčasnú situáciu? Čo ak bude zrušená?

Áno, prihláste sa na skúšku, o ktorú máte záujem. Ak ju budeme musieť zrušiť, ponúkneme vám bezplatný presun na iný termín alebo vrátenie uhradeného poplatku.

2. Plánujete pridať dodatočné termíny skúšok?

Uvedomujeme si, že obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu znemožnili mnohým z vás absolvovať skúšky v čase, kedy ste to potrebovali. V spolupráci s IELTS a Cambridge English plánujeme dodatočné termíny skúšok, ktoré by vyhovovali našim kandidátom a partnerom. 

Prosím, sledujte ponuku aktuálnych termínov na našej stránke: IELTS termíny a Cambridge English termíny.

3. Je bezpečné absolvovať skúšku na British Council?

Zdravie našich kandidátov a zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Naše skúšky prebiehajú vždy v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi a platnými nariadeniami.

Pre bezpečný priebeh skúškového dňa sme zaviedli (okrem iného) nasledujúce opatrenia:

  • Skúškové miestnosti a zariadenia sú dôkladne vyčistené pred každou skúškou.
  • Náš personál bude mať počas skúškového dňa FFP2 respirátor.
  • Všetci účastníci skúšky musia mať FFP2 respirátor a dodržiavať predpísané rozstupy. Môžete používať aj latexové rukavice, ale nie sú povinné.
  • V deň skúšky zabezpečíme dezinfekciu rúk. Prosím, pravidelne si umývajte ruky alebo použite dezinfekciu.
  • V deň skúšky nebudeme poskytovať perá a ceruzky. Prosím, prineste si vlastné písacie potreby.

Viac informácií o prijatých bezpečnostných opatreniach počas skúškového dňa nájdete na našej stránke. Pred skúškou Vám pošleme informačný email s dodatočnými inštrukciami.

4. Je počet ľudí v skúškovej miestnosti nejako obmedzený?

Každá skúšková miestnosť má určený maximálny počet kandidátov. Tento počet závisí od aktuálne platných predpisov a od veľkosti skúškovej miestnosti. V rámci dodržiavania predpísaných rozstupov sme znížili počty kandidátov v jednej skúškovej miestnosti. 

5. Zabezpečíte počas skúškového dňa rukavice a dezinfekciu rúk?

Počas skúškového dňa zabezpečíme dezinfekciu rúk a možnosť umyť si ruky mydlom.

Prosím, prineste si vlastný FFP2 respirátor (povinné) a latexové rukavice (nepovinné). Tieto ochranné pomôcky British Council nezabezpečuje.