Muž v rúšku na ulici

Jazykové skúšky prebiehajú v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi a platnými nariadeniami. Prečítajte si viac o skúškovom dni.

1. Čo ak bude moja skúška zrušená kvôli pandemickým opatreniam?

Ak budeme musieť Vašu skúšku zrušiť z dôvodu platných pandemických opatrení, ponúkneme vám bezplatný presun na iný termín alebo vrátenie uhradeného poplatku.

2. Žijem v zahraničí. Môžem sa prihlásiť na skúšku na Slovensku?

Ak sa chcete prihlásiť na jazykovú skúšku a prichádzate zo zahraničia, overte si, prosím, aktuálne podmienky vstupu na územie Slovenska a najnovšie informácie na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. British Council si vyhradzuje právo vylúčiť Vás zo skúškového dňa, ak tieto podmienky nebudú preukázateľne splnené.

3. Je bezpečné absolvovať skúšku na British Council?

Zdravie našich kandidátov a zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Naše skúšky prebiehajú vždy v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi a platnými nariadeniami.

Pre bezpečný priebeh skúškového dňa sme zaviedli (okrem iného) nasledujúce opatrenia:

  • Skúškové miestnosti a zariadenia sú dôkladne vyčistené pred každou skúškou.
  • Náš personál bude mať počas skúškového dňa FFP2 respirátor.
  • Všetci účastníci skúšky musia mať FFP2 respirátor a dodržiavať predpísané rozstupy. Môžete používať aj latexové rukavice, ale nie sú povinné.
  • V deň skúšky zabezpečíme dezinfekciu rúk. Prosím, pravidelne si umývajte ruky alebo použite dezinfekciu.
  • V deň skúšky nebudeme poskytovať perá a ceruzky. Prosím, prineste si vlastné písacie potreby.

Viac informácií o prijatých bezpečnostných opatreniach počas skúškového dňa nájdete na našej stránke. Pred skúškou Vám pošleme informačný email s dodatočnými inštrukciami.

4. Je počet ľudí v skúškovej miestnosti nejako obmedzený?

Každá skúšková miestnosť má určený maximálny počet kandidátov. Tento počet závisí od aktuálne platných predpisov a od veľkosti skúškovej miestnosti. V rámci dodržiavania predpísaných rozstupov sme znížili počty kandidátov v jednej skúškovej miestnosti. 

5. Aké podmienky musím spĺňať, aby som sa mohol zúčastniť skúšky na British Council?

Naše skúšky prebiehajú v súlade s aktuálne platným Covid automatom. Najneskôr 3 dni pred termínom Vašej skúšky Vám dáme vedieť podmienky platné pre Vašu skúšku.