Od 20. mája 2020 znovu ponúkame jazykové skúšky podľa harmonogramu

1. Mám si rezervovať skúšku vzhľadom na súčasnú situáciu? Čo ak bude zrušená?

Áno, prihláste sa na skúšku, o ktorú máte záujem. Ak ju budeme musieť zrušiť, ponúkneme vám bezplatný presun na iný termín alebo vrátenie uhradeného poplatku.

2. Plánujete pridať dodatočné termíny skúšok?

Uvedomujeme si, že obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu znemožnili mnohým z vás absolvovať skúšky v čase, kedy ste to potrebovali. V spolupráci s IELTS a Cambridge English plánujeme dodatočné termíny skúšok, ktoré by vyhovali našim kandidátom a partnerom. 

Prosím, sledujte ponuku aktuálnych termínov na našej stránke: IELTS termíny a Cambridge English termíny.

3. Je bezpečné absolvovať skúšku na British Council?

Zdravie našich kandidátov a zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Pred otvorením nášho skúškového centra sme sa ubezpečili, že je všetko v súlade s bezpečnostnými opatreniami vlády a bezpečnostnými predpismi British Council a náš personál bol nanovo vyškolený.

Pre bezpečný priebeh skúškového dňa sme zaviedli (okrem iného) nasledujúce opatrenia:

  • Skúškové miestnosti a zariadenia sú dôkladne vyčistené pred každou skúškou.
  • Náš personál bude mať počas skúškového dňa rúško.
  • Všetci účastníci skúšky musia mať rúško a dodržiavať predpísané rozostupy. Môžete používať aj latexové rukavice, ale nie sú povinné.
  • V deň skúšky zabezpečíme dezinfekciu rúk. Prosím, pravidelne si umývajte ruky alebo použite dezinfekciu.
  • V deň skúšky nebudeme poskytovať perá a ceruzky. Prosím, prineste si vlastné písacie potreby.

Viac informácií o prijatých bezpečnostných opatreniach počas skúškového dňa nájdete na našej stránke. Pred skúškou Vám pošleme informačný email s dodatočnými inštrukciami.

4. Je počet ľudí v skúškovej miestnosti nejako obmedzený?

Každá skúšková miestnosť má určený maximálny počet kandidátov. Tento počet závisí od miestnych predpisov a od veľkosti skúškovej miestnosti. V rámci dodržiavania predpísaných rozostupov sme znížili počty kandidátov v jednej skúškovej miestnosti. 

5. Zabezpečíte počas skúškového dňa rukavice a dezinfekciu rúk?

Počas skúškového dňa zabezpečíme dezinfekciu rúk a možnosť umyť si ruky mydlom.

Prosím, prineste si vlastné rúško (povinné) a latexové rukavice (nepovinné). Tieto ochranné pomôcky British Council nezabezpečuje.