Oslovili sme niekoľko osobností, aby nám pomohli svojou osobnou výpoveďou vo forme krátkeho videa upozorniť na to, aké dôležité je pre mladého človeka ovládanie anglického jazyka.