Naše poslanie

Našim študentom poskytujeme štruktúrovaný učebný program tak, aby každý z nich maximálne využil svoje možnosti v podnetnom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy.

Náš prístup

Sme presvedčení, že lekcie sú efektívne, ak študentov bavia, motivujú a inšpirujú. Uvedomujeme si, že každý z našich študentov má svoje vlastné tempo a štýl učenia sa a preto naše kurzy integrujú individuálny prístup ku každému študentovi. Naši lektori používajú vekovo-primerané učebné techniky a materiály, čo je zárukou efektívneho jazykového vzdelávania.

Študentov motivujeme k aktívnemu prístupu k vlastnému vzdelaniu a učebným pokrokom. Pri výučbe venujeme pozornosť všetkým aspektom jazykovej komunikácie so špeciálnym dôrazom na rozvíjanie sebaistého ústneho prejavu. Našim cieľom je, aby študenti dokázali komunikovať s istotou v rámci budúceho štúdia, zamestnania či v spoločenskom živote.

Študenti navštevujúci kurzy pre tínedžerov (12-17 rokov):

  • sa venujú všetkým oblastiam jazykovej komunikácie - čítaniu, počúvaniu, hovoreniu aj písaniu
  • stavajú na svojich aktuálnych jazykových znalostiach
  • rozvíjajú svoju schopnosť komunikácie a vyjadrovania pri rozmanitých aktivitách (interview, prieskumy mienky, hranie rolí, prezentácie, recenzie na knihy a podobne)
  • učia sa užitočné štúdijné techniky (plánovanie a monitorovanie štúdia, písanie poznámok, memorovanie, organizácia času a efektívne čítanie)
  • používajú učebnice, videá, informačné technológie a ďalšie učebné materiály
  • spolupracujú v dvojiciach, skupinách alebo samostatne na rozvoji schopnosti interakcie a sebaistej komunikácie.

Čo sa naučím na kurze?

V závislosti od jazykovej úrovne sa študenti na tínedžerských kurzoch naučia napríklad dávať inštrukcie a pokyny, vyplniť formulár, objednať si jedlo v reštaurácii či porozumieť spravodajstvu. V angličtine budú preberať zaujímavé a aktuálne témy napríklad z oblasti sociálnych médií a športu.