Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou detí a mládeže.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Tínedžerov učia napríklad:

Richard Veal

“Jazyk vnímam ako automobil, nezáleží na tom, aký si vyberieme, ale kam sa vďaka nemu dostaneme.” 

Lektorom anglického jazyka som už 14 rokov. Okrem Slovenska som učil aj v Rumunsku, predtým som pracoval ako biológ v zoo a safari parkoch. V súčasnosti som aj skúšajúcim Cambridgeských skúšok. V rámci mojej práce v British Council sa zaujímam predovšetkým o špecifické potreby a požiadavky slovenských študentov.

Robert Smith

"Vzdelanie dokáže ľuďom úplne zmeniť život. Rád pomáham študentom naplno rozvinúť ich schopnosti, získať istotu v komunikácii a úspešne absolvovať jazykové skúšky."

Po ukončení štúdií v Bristole a získaní certifikátu CELTA som v roku 1999 prišiel na Slovensko. Žil som v Žiline a Nitre, od roku 2012 pôsobím v British Council ako lektor a skúšajúci na Cambrigeských skúškach. Na živote v "srdci Európy" najviac oceňujem rozmanitosť kultúry a slovenskú prírodu. Vo voľnom čase rád chodím na turistiku.