Pripravení do školy a do života

Cieľom našich kurzov pre tínedžerov je plynulá a sebaistá komunikácia a schopnosť jasne a prirodzene sformulovať svoje myšlienky a názory. 

Lekcie pre tínedžerov v British Council sú interaktívne a zábavne - namiesto memorovania slovíčok a prekladania textov sa naučíš vyjadriť svoj názor v skupinových úlohách a diskusiách.

Dobrá znalosť angličtiny Ti uľahčí postup v škole, umožní Ti naplno využívať moderné technológie a otvorí Ti dvere na vysokú školu Tvojich snov.

Ponúkame kurzy na úrovni:

  • Začiatočník (A1)
  • Mierne pokročilý (A2)
  • Stredne pokročilý (B1)
  • Pokročilý (B2)
  • Veľmi pokročilý (C1)
  • Najvyššia úroveň (C2)

Vyber si z našej ponuky: