Naši lektori pre vysokoškolákov

Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Vysokoškolákov učia napríklad:

Edward Egan

"Mám rád priamu interakciu so študentami v triede a teší ma, keď sa dohovoria plynulejšie a s čoraz väčšou ľahkošťou."

Pochádzam z Adelaide v Austrálii. Po štúdiu histórie som žil a pracoval v Londýne, neskôr v Madride, kde som získal aj certifikát CELTA. V Španielsku som prežil mnoho šťastných rokov, neskôr som tri roky pôsobil v Kórey, v Seouli. Na Slovensko som prišiel v roku 2014 a s radosťou objavujem túto časť Európy. K mojím záľubám patria knihy, filmy, beh, turistika a návšteva múzeí.

Glenda Murray

“Som hrdá na študentov, ktorým sa podarilo prekonať úroveň B1 a stále sa zlepšujú.”

Na Slovensku učím už deväť rokov, z toho šesť v British Council. Predtým som bola lektorkou v Poľsku, Českej republike, Kostarike a Spojenom Kráľovstve. V roku 2000 som získala certifikát CELTA, v roku 2005 certifikát na výučbu detí a mládeže a v roku 2006 aj certifikát DELTA. Najradšej učím mladých študentov a prípravné kurzy na jazykové skúšky. Vo voľnom čase rada tancujem salsu, bicyklujem a chodím do prírody.