Primary Plus: angličtina a praktické znalosti angličtiny pre školákov

Primary Plus je jazykový kurz rozdelený do troch úrovní. Cieľom kurzu je naučiť deti prirodzene a bez zábran komunikovať v angličtine s dôrazom na vyvážený rozvoj ich osobnosti. Tento kurz bol vytvorený odborníkmi z British Council.

Všetky kurzy Primary Plus sa skladajú z modulov, ktoré pracujú s témami zodpovedajúcimi veku a vývojovej fáze dieťaťa. Deti sa učia angličtinu a ďalšie praktické znalosti prostredníctvom rôznych úloh a projektov. Zlepšuje sa ich schopnosť porozumieť jazyku a používať ho. 

PÄŤ DÔVODOV PREČO ZAPÍSAŤ DIEŤA DO KURZU PRIMARY PLUS

1. SPONTÁNNA KOMUNIKÁCIA V ANGLIČTINE

Osmdesiat rokov skúseností s výukou angličtiny, vysoko kvalifikovaní učitelia a znalosť problematiky jazykového vývoja detí zaručujú, že kurzy British Council sú navrhnuté tak, aby postupne rozvíjali schopnosti a prirodzenú sebadôveru detí.

Každá úroveň kurzu Primary Plus sa vyznačuje rovnováhou medzi všetkými štyrmi základnými jazykovými znalosťami. Kurzy nižšej úrovne kladú veľký dôraz na zdokonalenie čitateľskej gramotnosti, ktorá je dôležitá pre porozumenie učivu a rýchlejšiemu osvojeniu ostatných vedomostí v kurzoch vyšších úrovní.

2. ZÍSKANIE PRAKTICKÝCH VEDOMOSTÍ

Naše kurzy podporujú deti v ich fyzickom, osobnostnom, sociálnom a emočnom rozvoji a taktiež v osvojení si dôležitých praktických vedomostí, ako sú kreativita, kritické myslenie a schopnosť spolupracovať s ostatnými. Deti si osvojujú základné praktické vedomosti prirodzene prostrednictvom špeciálne zostavených činností a s využitím rôznych médií. Na základe konceptuálneho rámca autorov Fullana a Langworthyho (2013) a systému prierezových vedomostí (UNESCO, 2013) sme vytvorili šesticu kľúčových praktických vedomostí:

 • kreativita a predstavivosť
 • osobný rozvoj
 • zmysel pre občianstvo
 • kritické myslenie a riešenie problémov
 • počítačová gramotnosť
 • spolupráca a komunikácia

3. ZÁBAVNÁ A INTERAKTÍVNA VÝUKA

Vo výuke používame zaujímavé materiály a pomôcky. Striedaním činností a využitím hier a úloh vyžadujúcich logické myslenie nám umožňuje používať rôzne učebné štýly a zapojiť tak deti s rôznymi intelektovými predpokladmi.

Vďaka vzájomnej spolupráci a interakcii medzi deťmi a učiteľmi sa vytvára prostredie, v ktorom sa deti neboja vyjadrovať svoj názor a klásť otázky. Deťom sa tieto hodiny budú skutočne páčiť.

4. PREHĽAD O POKROKU

Rodičia môžu priebežne sledovať pokrok svojich detí vďaka pravidelnému hodnoteniu všetkých činností a trikrát ročne dostanú písomné hodnotenie. Deti sa behom roka venujú rôznym úlohám, budú napríklad pracovať na projekte alebo prezentácii, čo bude základom pre hodnotenie zo strany učiteľa.

5. WEBOVÝ PORTÁL PRIMARY PLUS

Úlohy a cvičenia na portále Primary Plus sú špeciálne navrhnuté na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. Po splnení všetkých úloh danej úrovne získajú deti prístup k bonusovým hrám a videám.

Informácie o kurze

 • Úroveň (CEFR)

  Primary

 • Kurz

  Dvakrát do týždňa, 60 alebo 90-minútové lekcie.
  Maximum 14 študentov v triede

 • Ako sa prihlásiť

  Stačí ak nám zašlete emailom vypísanú a podpísanú prihlášku na info@britishcouncil.sk (prihlášku nájdete nižšie v sekcii "na stiahnutie"). Obratom Vám miesto v kurze zarezervujeme. 

 • Cena

  € 250 Primary Plus 1

  € 370 Primary Plus 2 a Primary Plus 3

  (V cene sú zahrnuté aj študijné materiály)

  zľava 5% pre študentov British Council, ktorí pokračujú zo zimného trimestra v roku 2019

British Council Bratislava
Rozvrh

Úroveň Dni Čas
Primary Plus 1 (7 rokov) utorok a štvrtok 14.15 - 15.15
Primary Plus 2 (8 rokov) utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Primary Plus 3 (9-10 rokov) pondelok a streda 15.30 - 17.00

Jarný trimester: 1. apríl - 28. jún 2019