Naši lektori angličtiny na pracovné účely

Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

V kurzoch angličtiny na pracovné účely učia napríklad:

Philip Brooks

“Som rád, že na kurzoch angličtiny na pracovné účely môžem využíť skúsenosti zo svojej právnickej praxe a dať tak študentom maximum”.

Dvadsať rokov som pracoval ako právnik. Na Slovensku učím angličtinu už 15 rokov a učenie ma veľmi napĺňa. Svoje skúsenosti využívam na kurzoch právnickej angličtiny. Mám certifikát DELTA a som skúšajúcim Cambridgeských skúšok pre deti a mládež. Mám rád cestovanie, hudbu, literatúru, umenie a fandím HC Slovan.

 

Richard Veal

“Jazyk vnímam ako automobil, nezáleží na tom, aký si vyberieme, ale kam sa vďaka nemu dostaneme.” 

Lektorom anglického jazyka som už 14 rokov. Okrem Slovenska som učil aj v Rumunsku, predtým som pracoval ako biológ v zoo a safari parkoch. V súčasnosti som aj skúšajúcim Cambridgeských skúšok. V rámci mojej práce v British Council sa zaujímam predovšetkým o špecifické potreby a požiadavky slovenských študentov.