Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

V kurzoch angličtiny na pracovné účely učia napríklad:

Edward Egan

"Mám rád priamu interakciu so študentami v triede a teší ma, keď sa dohovoria plynulejšie a s čoraz väčšou ľahkošťou."

Pochádzam z Adelaide v Austrálii. Po štúdiu histórie som žil a pracoval v Londýne, neskôr v Madride, kde som získal aj certifikát CELTA. V Španielsku som prežil mnoho šťastných rokov, neskôr som tri roky pôsobil v Kórey, v Seouli. Na Slovensko som prišiel v roku 2014 a s radosťou objavujem túto časť Európy. K mojím záľubám patria knihy, filmy, beh, turistika a návšteva múzeí.

Philip Brooks

“Som rád, že na kurzoch angličtiny na pracovné účely môžem využíť skúsenosti zo svojej právnickej praxe a dať tak študentom maximum”.

Dvadsať rokov som pracoval ako právnik. Na Slovensku učím angličtinu už 15 rokov a učenie ma veľmi napĺňa. Svoje skúsenosti využívam na kurzoch právnickej angličtiny. Mám certifikát DELTA a som skúšajúcim Cambridgeských skúšok pre deti a mládež. Mám rád cestovanie, hudbu, literatúru, umenie a fandím HC Slovan.