Letné intenzívne kurzy pre dospelých

Na letnom intenzívnom kurze anglického jazyka:

 • Vás bude učiť kvalifikovaný lektor s mnohoročnými skúsenosťami
 • naučíte sa plynulejšie komunikovať v bežných každodenných situáciach
 • precvičíte si základné jazykové zručnosti (počúvanie a čítanie s porozumením, hovorenie a písanie) prostredníctvom zaujímavých aktivít a podnetných učebných materiálov 
 • zlepšíte si výslovnosť a znalosť anglickej gramatiky, rozšírite si slovnú zásobu 
 • a čo je najdôležitejšie - budete mať z učenia radosť.

Informácie o kurze

 • Úrovne (CEFR)

  mierne pokročilý (A2) až veľmi pokročilý (C1)

 • Kurz

  20 vyučovacích hodín počas 5-tich dní. 

  Maximálne 14 študentov v skupine. 

 • Cena

  €146

  zľava 5% pre bývalých študentov British Council

British Council Bratislava
Rozvrh kurzov

ÚROVEŇ TERMÍNY (od - do) ČAS
Mierne pokročilý 03.07. - 07.07.2017* 17.00 - 20.10
Mierne pokročilý 10.07. - 14.07.2017 17.00 - 20.10
Mierne pokročilý 17.07. - 21.07.2017 17.00 - 20.10
Mierne pokročilý 24.07. - 28.07.2017 17.00 - 20.10
Stredne pokročilý 03.07. - 07.07.2017* 17.00 - 20.10
Stredne pokročilý 10.07. - 14.07.2017 17.00 - 20.10
Stredne pokročilý 17.07. - 21.07.2017 17.00 - 20.10
Stredne pokročilý 24.07. - 28.07.2017 17.00 - 20.10
Pokročilý 03.07. - 07.07.2017* 17.00 - 20.10
Pokročilý 10.07. - 14.07.2017 17.00 - 20.10
Pokročilý 17.07. - 21.07.2017 17.00 - 20.10
Pokročilý 24.07. - 28.07.2017 17.00 - 20.10
Veľmi pokročilý 03.07. - 07.07.2017* 17.00 - 20.10
Veľmi pokročilý 10.07. - 14.07.2017 17.00 - 20.10
Veľmi pokročilý 17.07. - 21.07.2017 17.00 - 20.10
Veľmi pokročilý 24.07. - 28.07.2017 17.00 - 20.10

* Výuka v kurzoch bude prebiehať aj 5. júla 2017

Tínedžeri starší než 16 rokov môžu navštevovať letné kurzy pre dospelých. Rodičia musia s navštevovaním kurzu pre dospelých súhlasiť a podpísať Súhlas rodiča (na stiahnutie nižšie).

Ak sa do kurzu neprihlási dostatočný počet študentov, British Council si vyhradzuje právo tento kurz zrušiť pred jeho začiatkom a vrátiť uhradený poplatok za kurz v plnej výške prihláseným študentom (kurzovné sa vracia bankovým prevodom na základe vypísanej žiadosti).