Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Dospelých učia napríklad:

Garry Brown

“Učím rád. Je užasné vidieť študentov ako sa zlepšujú a ako si užívajú naše spoločné hodiny.”

Po ukončení štúdia na Bradfordskej univerzite (odbor sociálna práca s mládežou) som v roku 1997 prišiel na Slovensko. V tom istom roku som získal certifikát TESOL Londýnskej Trinity College v Českej republike. V British Council učím už tri roky, som aj skúšajúcim pre Cambridgeské skúšky a IELTS. Rád jazdím na bicykli a chodím do prírody.