Naši lektori pre dospelých

Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Dospelých učia napríklad:

Garry Brown

“Učím rád. Je užasné vidieť študentov ako sa zlepšujú a ako si užívajú naše spoločné hodiny.”

Po ukončení štúdia na Bradfordskej univerzite (odbor sociálna práca s mládežou) som v roku 1997 prišiel na Slovensko. V tom istom roku som získal certifikát TESOL Londýnskej Trinity College v Českej republike. V British Council učím už tri roky, som aj skúšajúcim pre Cambridgeské skúšky a IELTS. Rád jazdím na bicykli a chodím do prírody. 

Grazyna Russocka

"Na učení ma najviac baví interakcia so študentami. Rada ich staviam pred nové výzvy a nútim premýšľať. Veľmi ma teší, keď vidím ako spolupracujú, komunikujú, bavia sa a napredujú na mojich hodinách."

Pochádzam z Poľska, kde som promovala na American Studies Center na Varšavskej univerzite. Lektorkou angličtiny som už 14 rokov, od roku 2013 učím v British Council. Zaujímam sa o fotografiu a rada sa učím cudzie jazyky (nemčinu, taliančinu a španielčinu).