Naši lektori pre deti

Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Deti učia napríklad:

Camille Labaronne

“Deti sa ochotne učia cudzí jazyk, ak ho môžu hneď využiť - napríklad pri hraní na hudobnom nástroji, pri kreslení, tancovaní... Na svojej práci mám najradšej, že im pomáham dosiahnuť ich ciele a vyjadriť sa." 

Vyštudovala som anglický jazyk a literatúru a som lektorkou anglického (certifikát CELTA), francúzskeho a španielského jazyka. Učila som vo Walese, Francúzsku, Číne a teraz na Slovensku. V Bratislave sa mi veľmi páči, vo voľnom čase rada fotím, hrám na bicie a chodím do prírody.  

Jana Rehorovská

“Učenie deti je úžasná a dynamická skúsenosť. Každé dieťa je iné, ale všetky sú rovnako hravé, vďačné a úprimné. Teší ma pozorovať ako napredujú z hodiny na hodinu.”

V roku 2004 som promovala v odbore anglický jazyk & literatúra a psychológia a odvtedy som lektorkou anglického jazyka. Rok som učila ako dobrovoľníčka v Maroku, kde sa učenie pre mňa stalo ozajstnou srdcovou záležitosťou. Vo voľnom čase rada cestujem, jazdím na bicykli a pečiem.