Všetci naši lektori spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy pre výučbu angličtiny, majú požadovanú kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka.

Základné požiadavky na lektorov v British Council:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo iná zodpovedajúca kvalifikácia
  • certifikát pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka - napríklad CELTA (Cambridge) alebo CertTESOL (Trinity College v Londýne)
  • aspoň dvojročná prax v odbore
  • ovládanie anglického jazyka na úrovni expert.

Deti učia napríklad:

Júlia Stehliková

"Učenie chápem ako vzájomné zdieľanie skúseností, záujmov a nadšenia medzi lektorom a študentami."

Angličtinu učím od roku 2005. Predtým, ako som sa stala súčasťou tímu British Council, som 3 roky pracovala ako koordinátorka kurzov pre detí a mládež a ako manažérka jazykových skúšok. Som skúšajúcou Cambridgeských skúšok pre deti a mám certifikát IH pre výučbu detí a tínedžerov. Vo voľnom čase rada chodím do prírody a na koncerty a zbieram detské ilustrované knihy.