Doprajte svojim deťom náskok inšpirujúcou angličtinou pre deti. 

Našou prioritou je bezpečnosť študentov i učiteľov a zaistenie minimálneho narušenia výučby angličtiny pre deti. Zistite viac o našich bezpečnostných opatreniach.

 

Začiatok kurzov v septembri 2 krát týždenne / 12 týždňov
Bratislava 7-10 rokov

Angličtina pre začiatočníkov Primary Plus  (7 – 10 rokov)

Primary Plus, naša angličtina pre deti, povzbudí deti vo veku od 7 do 10 rokov vyjadrovať sa v bezpečnom a motivujúcom prostredí.

Vytvárame priestor, kde sa hovorí len po anglicky. Deti majú pocit, že sú centrom vyučovania. S rastúcou plynulosťou angličtiny im rastie aj sebaistota.

Inšpiratívny. Pútavý. Motivujúci.

Dieťa si:

 • vybuduje sebaistotu hovorením v angličtine o známych témach, ako sú jeho okolie, detská izba alebo oblasť, kde žije;
 • bude sa vyjadrovať prostredníctvom vzrušujúcich činností a skupinových projektov – objaví veci ako okolitý svet, od toho, čo je pod hladinou mora, až po vesmír;
 • bude rozvíjať dôležité životné zručnosti, ktoré ho pripravia na budúcnosť za dverami triedy. 

V prípade, že na základe vládneho nariadenie budeme nutení naše centrum zatvoriť, garantujeme, že lekcie anglického jazyka budú pokračovať online. Virtuálne lekcie budú mať rovnaký počet hodín ako prezenčný kurz. 

Informácie o kurze

 • Úroveň (CEFR)

  Primary

 • Kurz

  Dvakrát do týždňa, 60 alebo 90 -minútové lekcie.
  Maximum 14 študentov v triede

 • Ako sa prihlásiť

  Stačí ak nám zašlete emailom vypísanú a podpísanú prihlášku na info@britishcouncil.sk (prihlášku nájdete nižšie v sekcii "na stiahnutie"). Obratom Vám miesto v kurze zarezervujeme. 

 • Cena

  265€ / 385€  

  (V cene sú zahrnuté aj študijné materiály)

   

Vo veku 6 – 7 rokov sa dieťa:

 

 • naučí písať a čítať po anglicky, najskôr na úrovni slov, potom na úrovni viet;
 • naučí tvoriť presné vety pomocou novej slovnej zásoby;
 • pochopí a bude prezentovať vlastné myšlienky na známe témy po anglicky.

 

Dosiahne to tým, že:

 • zistí, že sme všetci jedineční v tom, čo sa nám páči, nepáči a čo nás zaujíma;

 • spozná, ako sa bežné životy môžu podobať alebo líšiť; 

 • opíše svoje okolie od detskej izby po oblasť, kde žije;

 • bude si dávať pozor na to, ako vyjadruje svoje pocity a ako sa v živote rozhoduje;

 • bude rozmýšľať nad okolitým svetom a spôsobom, akým do neho patrí.

 

Vo veku 8 – 9 rokov sa dieťa:

 • naučí a bude si precvičovať novú slovnú zásobu o známych témach a činnosti, ako je kreatívne písanie;

 • bude nezávisle čítať a vybuduje si záujem o rozličné témy.

 


Dosiahne to tým, že:

 

 • si bude rozvíjať fantáziu rozprávaním príbehov; 

 • sa bude na základe zvedavosti učiť o okolitom svete, od mora až po vesmír;   
 • bude rozmýšľať a rozprávať o tom, ako byť spokojný a zdravý;

 • bude objavovať spôsoby, ako byť dobrý občan; 

 • bude sa zamýšľať nad vlastným životom, záujmami a nádejami do budúcnosti.


Vo veku 10 – 11 rokov sa dieťa:

 • naučí písať príbehy a sebaistejšie čítať po anglicky;

 • prezentovať a porovnávať nápady a názory pomocou komplexnejšieho jazyka.

 

Dosiahne to tým, že:
 

 • využite svoje zručnosti a znalosti na to, aby pomohlo iným; 

 • bude skúmať problémy, ktoré vplývajú na spoločnosť a životné prostredie, a bude hľadať riešenia;

 • bude sa vzdelávať o miestach, kultúrach, nápadoch a vynálezoch;

 • bude objavovať vzrušujúci svet športu a krásu umenia; 

 • vráti sa k prvým rokom na základnej škole a bude rozmýšľať na svojimi nádejami do budúcnosti.

British Council Bratislava
Rozvrh

Úroveň Dni Čas
Primary Plus 1 (7 rokov) utorok a štvrtok 14.15 - 15.15
Primary Plus 2 (8 rokov) utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Primary Plus 3 (9-10 rokov) pondelok a streda 15.30 - 17.00
Primary Plus 3 (9-10 rokov) utorok a štvrtok 15.30 - 17.00

Zimný trimester:  8. január - 1. apríl 2021

Naučte sa po anglicky a omnoho viac:

Mladí študenti sa na našich kurzoch angličtiny učia zapájaním do činností, ktoré ich zaujímajú. Naši odborní učitelia im pomáhajú s rozvojom zručností v angličtine – a zároveň tvorivosti, kritického myslenia, riešenia problémov a vodcovstva. Pozrite si viac informácií o tom, ako učíme.

Vyšlite dieťa na cestu za úspechom.

Rodičov pokladáme za partnerov. Budeme vám posielať pravidelnú reakciu na napredovanie dieťaťa. V každom veku posudzujeme jeho rozvoj v angličtine a hlavných životných zručnostiach.

Naším cieľom je, aby dieťa na konci kurzu dosiahlo najmenej úroveň A2 na stupnici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Zároveň sa budete môcť prihlásiť do online portálu Primary Plus, aby sa dieťa mohlo učiť aj doma.