International experiences YL, image

Precvičovanie angličtiny so študentami z iných krajín

Zážitky z kurzov Primary Plus a Secondary Plus už spojili vyše 30 000 mladých študentov angličtiny z viac ako 40 krajín v bezpečnom a nápomocnom vzdelávacom prostredí. Robíme to prepájaním tried z rozličných krajín online, kde študenti komunikujú so spolužiakmi z celého sveta.

Tento jedinečný zážitok v rámci British Council ponúka dieťaťu možnosť precvičiť si rozprávanie. Počas hodín sa za pomoci odborne zdatných učiteľov rozprávajú a interagujú so študentmi v podobnom veku a s podobnými schopnosťami a majú ešte väčšiu motiváciu učiť sa po anglicky.

Rozvíjanie informovanosti o iných kultúrach v rámci vzdelávania

Zapojení študenti si v rámci vzdelávania ďalej rozvíjajú sebaistotu, komunikačné zručnosti a hlbšie poznanie kultúr. 

Zároveň vidia, ako ich angličtina prepája s ľuďmi z celého sveta, inšpiruje ich to nadväzovať skutočné medzinárodné vzťahy a rozvíjať si zručnosti vhodné do globálneho sveta.

Za pomoci odborne zdatného učiteľa tento jedinečný vzdelávací zážitok dieťaťu prináša:

  • novú sebaistotu pri hovorení po anglicky;
  • skutočnú motiváciu učiť sa a používať angličtinu v kontexte reálneho sveta;
  • vzrušujúci zážitok pre všetkých zapojených študentov.