Rodic cita anglicku knihu
Rodič čítajúci svojim deťom anglickú obrázkovú knihu © British Council

Vieme, že jazyková výučba je najefektívnejšia, keď sa študenti pri učení zabávajú a naplno sa zapájajú do vyučovania. Taktiež vieme, že deti dosahujú najlepšie výsledky, keď sa rodičia o ich učenie zaujímajú a do procesu učenia sa zapájajú.

Ako učíme

V British Council budeme:

 • učiť vaše dieťa v skupine s inými deťmi podobného veku a úrovne
 • používať rozmanité materiály, aby sme deťom pomohli učiť sa - vrátane učebníc, hier a iných podnetných projektov a aktivít
 • poskytneme vášmu dieťaťu množstvo príležitostí používať jazyk, ktorý sa učí, prirodzeným spôsobom, napr. rozprávaním s ostatnými deťmi a precvičovaním škály jazykových znalostí - to mu pomôže budovať sebaistotu a zlepšovať známky v škole
 • na každej hodine využívame celú škálu rozmanitých aktivít - to deťom pomáha zostať počas celej hodiny aktívnymi a sústredenými. Rôzne deti sa učia rôznymi spôsobmi - niektoré zrakom, iné sluchom, iné pohybom, alebo ich prepojením - takže rozmanitosť aktivít zaistí pokrok všetkým deťom.

Hodnotenie a pokrok

V British Council budeme:

 • priebežne hodnotiť jazykové znalosti a sledovať pokrok vášho dieťaťa a aktívne ho povzbudzovať, aby uvažovalo o svojom vlastnom učení
 • na konci každého trimestra poskytneme rodičom študenta správu o pokroku ich dieťaťa - vysvedčenie aj podrobné písomné zhodnotenie.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k pokroku vášho dieťaťa, dajte nám, prosím, vedieť, radi Vám prezistíme informácie od učiteľa alebo Vám sprostredkujeme stretnutie s ním.

Domáca úloha

V British Council budeme:

 • dávať vášmu dieťaťu každý týždeň domácu úlohu, aby si upevnilo znalosti, ktoré sa naučilo na hodine
 • kontrolovať domácu úlohu na ďalšej hodine

 Prosím, uistite sa, či si vaše dieťa urobilo domácu úlohu na nasledujúcu lekciu.

Aby vaše dieťa bolo spokojné - naše zásady správania

Naše pravidlá správania sa:

 • Riaďte sa inštrukciami.
 • Počúvajte učiteľov, zamestnancov a ostatných študentov.
 • Nechajte všetkých prispievať a zúčastňovať sa aktivít v triede.
 • Snažte sa, aby boli všetci v bezpečí.

 V duchu zásad budeme v British Council:

 • učiť deti, že všetci sú v British Council vítaní a rovnako dôležití
 • učiť deti o slušnom správaní sa v triede
 • porozprávame sa s dieťaťom, ak je jeho správanie rušivé a vysvetlíme mu, prečo je jeho správanie problém. Ak sa správanie dieťaťa nezlepší, obrátime sa na rodiča, a ak sa naďalej bude správať neprispôsobivo, môžeme rodiča požiadať, aby prestalo navštevovať kurz
 • o akýchkoľvek problémoch sa bude diskutovať iba s rodičom dieťaťa (nie s ostatnými rodičmi).

 Prosím, pomôžte nám a svojmu dieťaťu dodržiavať tieto pravidlá.

Zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa - naše zásady ochrany detí

V British Council:

 • dozrieme na vaše dieťa od jeho príchodu, až pokým ho nevyzdvihnete
 • vaše dieťa necháme ísť samé domov, iba ak ste nám oznámili, že môže
 • vaše dieťa necháme ísť domov iba s ľuďmi, pre ktorých nám dáte povolenie
 • budeme vás informovať, ak by sa vaše dieťa poranilo.

 Boli by sme radi, keby ste:

 • priviedli a vyzdvihli svoje dieťa načas
 • dali nám vedieť, ak bude vaše dieťa neprítomné na jednej alebo viacerých lekciách.

 Viac informácií sa dozviete na našej stránke Zásady na ochranu detí.

 

Zásady vyzdvihovania detí

Každé dieťa je pre nás dôležité a chceme vás uistiť, že si ich ceníme, vážime a dávame na ne pozor pre vašu bezpečnosť a pokoj v duši. Chceme, aby ste sa vy a vaše deti u nás v British Council cítili v bezpečí a užívali si skúsenosti a zážitky z učenia.

V súlade s našimi globálnymi zásadami a pokynmi majú byť všetky deti mladšie ako 11 rokov privedené a vyzdvihnuté z kurzu rodičom, zákonným zástupcom alebo súrodencom vo veku 14 rokov alebo starším. Deti od 11 rokov môžu opustiť naše priestory samy iba so súhlasom rodičov. Všetkým deťom bude na začiatku kurzu vydaná karta s fotografiou, ktorou sa musia pre overenie daných skutočností preukázať pri každom príchode a odchode.

Učenie doma

Keď sú rodičia zapojení do procesu učenia, pozitívne sa to odzrkadlí na prístupe aj rýchlosti, akou sa dieťa učí. Keď rodičia pomáhajú deťom mimo triedy, má to skutočný prínos pre ich napredovanie v rámci triedy.

Odborníci na vzdelávanie v British Council vyvinuli stránku LearnEnglish Kids s cieľom podporiť deti aj rodičov. Dúfame, že sa vám a vášmu dieťaťu práca s jej obsahom bude páčiť.

Stránka LearnEnglish Kids zahŕňa:

 • učebné a cvičné materiály pre deti, napr. hry, piesne, videá, vtipy, príbehy, návody na výrobky a mnoho ďalších online aktivít
 • rady, tipy a užitočné informácie pre rodičov 

Navštívte stránku LearnEnglish Kids.